Chat với chúng tôi trên Messenger Hỏi - đáp: các thủ tục cấp lại sổ BHXH khi bị thất lạc ~ Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kim Chỉ Nam (KAATS)

Hỏi - đáp: các thủ tục cấp lại sổ BHXH khi bị thất lạc


Câu hỏi:
Tôi bị thất lạc sổ BHXH, bây giờ tôi muốn cấp lại sổ BHXH cần phải làm những thủ tục gì?

Trả lời:
Mục 1, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:
1.1. Thành phần hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng gồm:  Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định các trường hợp cấp lại sổ BHXH kê khai hồ sơ theo quy định tại điều 27 nêu trên và nộp hồ sơ như sau:
- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH
 - Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH.
Điều 29, quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định thời hạn cấp lại sổ BHXH do mất: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Câu hỏi và trả lời được trích từ: “Website của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam - https://baohiemxahoi.gov.vn/”.


Chat với chúng tôi trên Messenger