Chat với chúng tôi trên Messenger Tất Tần Tật Về Gia Hạn Nộp Thuế Năm 2024 (Nghị định số 64/2024/NĐ-CP) ~ Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kim Chỉ Nam (KAATS)

Tất Tần Tật Về Gia Hạn Nộp Thuế Năm 2024 (Nghị định số 64/2024/NĐ-CP)


         Ngày 17/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế.  Chi tiết việc gia hạn nộp thuế như sau:

1.      Loại thuế nào được gia hạn?
         Các loại thuế được gia hạn bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

2.      Thời gian được gia hạn như thế nào?

 3.      Các doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế?
a.      Doanh nghiệp sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
-         Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
-         Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
-         Xây dựng;
-         Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
-         Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
-         Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
-         Thoát nước và xử lý nước thải.
 
b.     Doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
-         Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
-         Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
-         Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
-         Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
-         Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
 
c.      Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
-         Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
-         Sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
 
d.     Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP):


d. Lưu ý: Các doanh nghiệp phải có có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề như trên và phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024.
 
4.      Thủ tục gia hạn như thế nào?
-         Các doanh nghiệp phải gửi “Giấy đề nghị gia hạn” bằng phương thức điện tử hoặc bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế (theo mẫu) đến cơ quan thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.
-         Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2024.
 
5.      Trường hợp đã bị tính tiền chậm nộp thì xử lý như thế nào?
-         Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp (theo Công điện số: 02/CĐ-TCT ngày 18/06/2024 của Tổng Cục Thuế).

Chat với chúng tôi trên Messenger