BHXH Đồng Nai hướng dẫn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2020 (VB 1707)


Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức tiền lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai hướng dẫn mức tiền lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) như sau:
1.      Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng như sau:
- Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu.
- Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất.
- Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ.
Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại theo đúng quy định của Nhà nước. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.
2.      Mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN phải đảm bảo:
- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện làm việc bình thường và thời gian làm việc bình thường.
- Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP) thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
3.      Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định trên. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của người lao động đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai (phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn./.