Mua hàng từ công ty chế xuất có phải đóng thuế nhà thầu?

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 012020/CT-TCKT ngày 22/6/2020 của Công ty TNHH DAEYEONG VINA (sau đây gọi là Công ty) xin ý kiến hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu, về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định:
"Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
...9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.
...26. Tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài."
Căn cứ khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:
"Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...10. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu."
Căn cứ Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:
"Điều 1. Đối tượng áp dụng
Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):
1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đông, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.
...3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp ủy quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.
...4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại."
Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty tại văn bản số 012020/CT-TCKT ngày 22/6/2020, Công ty có ký kết hợp đồng mua hàng hóa với Công ty TNHH Nhựa Jingguang Đồng Nai Việt Nam (là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5440507203, chứng nhận lần đầu ngày 13/7/2016 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603395427 ngày 25/7/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp), thì:
Công ty TNHH Nhựa Jingguang Đồng Nai Việt Nam (MST: 3603395427; trụ sở chính tại Lô 249, Đường số 12, KCN Long Bình (Amata), p. Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất, đáp ứng đầy đủ các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ trích dẫn ở trên, nên Công ty TNHH Nhựa Jingguang Đồng Nai Việt Nam không được xác định là tổ chức nước ngoài.


Image from freerangestock.com
Khi Công ty có phát sinh hoạt động mua hàng hóa của Công ty TNHH Nhựa Jingguang Đồng Nai Việt Nam sản xuất ra, thì Công ty TNHH Nhựa Jingguang Đồng Nai Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính trên cơ sở hợp đồng mua hàng ký kết giữa hai bên.
Xem văn bản gốc: văn bản 6204