BHXH Đồng Nai thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020.


Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020 cho các đối tượng tham gia BHYT thuộc Tỉnh/ Thành phố khác phát hành thẻ như sau:

STT
Tên
Tuyến
CMKT
Địa chỉ
1
75001
Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai
Tỉnh
Phường Tam Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai
2
75002
Bệnh viên đa khoa Thống Nhất
Tỉnh
Phường Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
3
75003
Trung tâm y tế TP Biên Hòa
Huyện
98/487 Phạm Văn Thuận P.Tân
Mai - Biên Hòa - Đồng Nai

.... xem file word chi tiết


Các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện theo Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế.


Xem file gốc: https://drive.google.com/open?id=1RlhJHm-JcsaINcElc8TnIHZa99ykQlgO