Người lao động mang thai tham gia BHXH ngắt quãng có được hưởng trợ cấp thai sản?


Bạn Trần Thanh Phương hỏi: Em tham gia BHXH theo công ty từ tháng 1/2017 đến hết tháng 3/2020. Hiện tại, em có bầu 4 tháng và đã nghỉ việc ở công ty. Nếu tháng 5/2020, em mới bắt đầu đóng bảo hiểm lại tại công ty mới, thì em có được hưởng chế độ thai sản không?
Image by BRUNA BRUNA from Pixabay
Trả lời:
Khoản 2, Khoản 3, Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Khoản 4, Điều 31 Luật BHXH cũng quy định: NLĐ đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.
Bạn đối chiếu các quy định nêu trên với quá trình tham gia BHXH của mình để được đảm bảo quyền lợi về chế độ thai sản khi sinh con. 
Để được hỗ trợ, tư vấn và giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bạn hãy liên hệ đến Tổng đài của BHXH Việt Nam theo số: 19009068.
THEO BÁO BHXH VIỆT NAM