Hỏi - đáp: Thủ tục hải quan nhập hàng từ doanh nghiệp sản xuất FDI vào kho ngoại quan


Câu hỏi:
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp thương mại FDI có quyền nhập khẩu và xuất khẩu có mua hàng là các loại đinh ốc của Công ty TNHH Công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) có mã số thuế 0800373804 tại địa chỉ Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Evergreen là doanh nghiệp sản xuất FDI nhưng không nằm trong khu phi thuế quan, không phải là doanh nghiệp chế xuất. Sanohatsu thuê kho ngoại quan của Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam). Toàn bộ hàng hoá Sanohatsu mua của Evergreen sẽ được lưu tại kho ngoại quan này và chủ yếu bán cho các doanh nghiệp chế xuất.
Sanohatsu ngoài mua hàng của Evergreen có nhập khẩu hàng hoá để bán cho các doanh nghiệp chế xuất qua hình thức tạm nhập tái xuất. Vì vậy để thuận tiện cho qua trình kinh doanh Công ty chúng tôi kính đề nghị Tổng cục Hải quan giải đáp cho chúng tôi về vấn đề sau:
Công ty TNHH Công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) có được phép mở tờ khai xuất khẩu cho Công ty TNHH Sanohatsu Việt Nam, đồng thời hàng hoá Sanohatsu mua của Evergreen sẽ được lưu tại kho ngoại quan và chủ yếu bán cho các doanh nghiệp chế xuất.
Công ty chúng tôi kính mong quý Tổng cục hải quan quan tâm xem xét giải đáp.

Trả lời:
* Căn cứ quy định tại khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì:
 “Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 ...2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu...”
* Ngoài ra, Công ty tham khảo quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT để thực hiện
* Thủ tục thuê Kho ngoại quan và Hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 84 và Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
* Căn cứ khoản 8 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:
“8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá gửi kho ngoại quan do chủ hàng hoá thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hoá gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hoá đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ”.
Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi và trả lời được trích từ website của Tổng cục Hải quan: "https://www.customs.gov.vn/".