Hỏi - đáp: Có thể vừa được hưởng chế độ tại nạn lao động và vừa được hưởng chế độ ốm đau.


Câu hỏi:
Tôi bị tai nạn tại công ty nhưng không được hưởng chế độ tai nạn lao động mà chỉ được hưởng chế độ ốm đau. Vì sao?

Trả lời:
Tại Điều 43 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động:
Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc
b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
c)Trên tuyến đường đi và về từ nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;
2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn quy định tại khoản 1 điều này.
Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu bạn đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ thì liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để làm thủ tục cho bạn. Trường hợp bạn đã hưởng chế độ ốm đau, nay muốn đổi sang hưởng chế độ TNLĐ thì bạn phải làm đơn xin hoàn trả lại số tiền đã hưởng chế độ ốm đau để xin đổi sang hưởng chế độ TNLĐ.

Câu hỏi và trả lời được trích từ: “Website của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam - https://baohiemxahoi.gov.vn/”.