Hỏi - đáp: Bị phạt tiền khi trong bưu phẩm quốc tế có tiền bên trong

Câu hỏi:

Cho e hỏi khi mà bạn e bên nước ngoài gửi hàng về và bên trong anh ta đã để tiền bên trong là 20 nghìn đô đó là số tiền anh ấy đã nhờ tôi giữ giùm. Khi về tới Việt Nam thì bên công ty chuyển phát nhanh đã yêu cầu tôi phải nộp số tiền là 18tr đồng để lấy hàng và tôi đã nộp cho họ. Nhưng qua ngày hôm sau họ lại bảo tôi là Viện Kiểm sát đã tịch thu bưu phẩm của tôi vì bên trong có tiền và bắt tôi phải nộp phạt số tiền rất lớn là 60tr và họ nói sẽ lấy lại được kiện hàng của tôi nhưng nếu tôi không nộp phạt thì kiện hàng của tôi sẽ chuyển về bên bạn tôi và a ấy phải bị phạt.Vậy cho tôi hỏi số tiền tôi phải nộp phạt có đúng với quy định của pháp luật Việt Nam hay không và tôi có thể lấy lại tiền mà bạn tôi gửi hay không?

Trả lời:
Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Chương 1 Phần 2 Công ước bưu chính thế giới thì tiền giấy là vật phẩm bị cấm gửi bằng đường bưu chính;
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật bưu chính quy định vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính:
“4. Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”;
- Theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện:
“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
d) Gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và d Khoản 1 Điều này.”
- Thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương VII Nghị định số 174/2013/NĐ-CP (từ Điều 95 – Điều 100).
Đề nghị bạn đọc nghiên cứu các quy định nêu trên để xem xét, xác định, đồng thời liên hệ với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để được trả lời cụ thể.

Câu hỏi và trả lời được trích từ website của Tổng cục Hải quan: "https://www.customs.gov.vn/".