Hóa đơn điện tử không có chữ ký điện tử không được kê khai thuế


Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử thay cho văn bản giấy. Điều này rất thuận tiện trong việc lưu trữ, tránh mất hóa đơn và bị nộp phạt.

Tuy nhiên, nếu là đơn vị mua hàng chúng ta phải lưu ý: nhận hóa đơn điện tử mà không có chữ ký điện tử, thì hóa đơn đó không đủ điều kiện để kê khai thuế, cũng đồng nghĩa với việc đây là hóa đơn không hợp lệ và bị loại trừ.

Nội dung này đã được Tổng Cục thuế trả lời cho Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam tại văn bản số 2796/TCT-DNL.

Xem toàn bộ văn bản: văn bản 2796/TCT-DNL